Algemene voorwaarden

Artikel 1- definities

  • Dierenverzorging Snoetje, opdrachtnemer, gevestigd in de Bettestraat te Stekene.
  • Opdrachtgever, bezitter van de hond(en) of andere huisdieren
  • Opdracht, het uitlaten, vervoeren of verzorgen van de hond(en), katten en andere huisdieren
  • Hond(en) van de opdrachtgever welke door hondenuitlaatservice uitgelaten worden
  • Andere huisdieren zoals katten, knaagdieren, vogels, enz die bezit zijn van de opdrachtgever en verzorgd worden door de opdrachtnemer.

 

Artikel 2- algemeen

2.1 op de opdracht zijn de navolgende algemene en facturatie voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken.  Afwijking van de algemene en facturatie voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als dierenverzorging Snoetje

2.2 dierenverzorging Snoetje behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene en facturatie voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.  Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene en facturatie voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3- rechten en plichten dierenverzorging Snoetje

3.1 de hond(en) wordt op afgesproken tijdstip opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door dierenverzorging Snoetje

3.2 dierenverzorging Snoetje is door ondertekening van de algemene en facturatie voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten of andere diensten uit te voeren.

3.3 dierenverzorging Snoetje gaat op verantwoorde wijze met de huisdieren om

3.4 dierenverzorging Snoetje behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht.  Dierenverzorging Snoetje geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid

3.5 dierenverzorging Snoetje behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie.  Dierenverzorging Snoetje dient vakanties tijdig mee te delen op website: www.dierenverzorgingsnoetje.be

3.6 dierenverzorging Snoetje behoudt zich het recht  huisdieren op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze huisdier problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, huisdieren of personen

3.7 dierenverzorging Snoetje behoudt zich het recht voor huisdieren te weigeren indien het huisdier een gedrag ontwikkelt die het huisdier ongeschikt maakt.

3.8 dierenverzorging Snoetje behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs en storm de opdracht te staken.

3.9 indien tijdens de dienst verleend door dierenverzorging Snoetje de hond of ander huisdier zou weglopen, dan zal dierenverzorging Snoetje alles in het werk stellen om de hond of ander huisdier terug te vinden, zonder hiervoor verantwoordelijk te worden gesteld.

 

Artikel 4- rechten en plichten opdrachtgever

4.1 opdrachtgever zorgt ervoor de het huisdier jaarlijks de nodige entingen ontvangt.

4.2 opdrachtgever zorgt ervoor de het huisdier preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken

4.3 opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij het huisdier is meeverzekerd

4.4 opdrachtgever machtigt dierenverzorging Snoetje om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer dierenverzorging Snoetje dit nodig acht.  Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.5 opdrachtgever zorgt dat het huisdier op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.  Indien de hond(en) of andere huisdier niet aanwezig is worden de kosten van de geplande wandeling of verzorging onverminderd in rekening gebracht.

4.6 opdrachtgever houdt er rekening mee dat er een opzegtermijn van één maand geldt indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de uitlaatservice.  De opzegtermijn van de andere diensten dient de opdrachtgever minstens 48uur op voorhand te verwittigen.

4.7 opdrachtgever moet het opdrachtformulier zo volledig en waarheidsgetrouw invullen.  Bij foutieve informatie is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de daaruit voortkomende schade.

 

Artikel 5- aansprakelijkheidsstelling

5.1 opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door dierenverzorging Snoetje of derden, veroorzaakt door de hond(en) of andere huisdieren voor zover deze huisdieren onder bewaking staan van de opdrachtgever en of zijn aangestelden..  Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald.

5.2 dierenverzorging Snoetje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte fout of overmacht aangebracht door dierenverzorging Snoetje aan de hond(en) of ander huisdier.

5.3 dierenverzorging Snoetje is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van opdrachtgever tenzij er gebruik gemaakt wordt van de bij dierenverzorging Snoetje aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.  De bewijslast rust op de opdrachtgever.

5.4 indien aansprakelijkheid van dierenverzorging Snoetje voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade

Artikel 6- betalingen

6.1 de vergoeding voor de diensten geleverd door dierenverzorging Snoetje geschiedt op basis van contante betaling of betaling bancontact of maestro

6.2 gemiste wandelingen kunnen binnen een maand na de laatste gemiste wandeling ingehaald worden.  Gemiste wandelingen worden altijd in rekening gebracht.

6.3 indien de betaling binnen de acht dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag

6.4 indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal dierenverzorging Snoetje de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden